Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) alapján.

Az alábbiakban felsorolt vállalkozások – az azonos székhely, a részben közös tulajdonosi kör és az egymáshoz részben kapcsolódó vállalkozási tevékenység okán – 2019. január 1-n megállapodást kötöttek, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerinti adatkezelést közösen végzik.

 

A közös Adatkezelők felsorolása:

1.

Az Adatkezelő neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

Székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.

Adószáma: 13988962-2-42

Cégjegyzékszáma: 01 09 904161

Levelezési címe: 1089 Budapest, Elnök utca 1.

E-mail elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36 1 231 0639

WEB lapja: www.seminarconsulting.hu  (Vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített.)

2.

A Vállalkozás neve: Piroska Gyula Tréning Kft.
Képviseli: Piroska Gyula
Székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Adószáma: 11012249-2-42
Cégjegyzékszáma: 01 09 864419
Levelezési címe: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
E-mail elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu
Telefonos elérhetősége: +36 1/231-0639

 

A Közös Adatkezelők az Érintettek számára Kapcsolattartóként kijelölik:

A Vállalkozás neve: Seminar Consulting Kft.
Képviseli: Piroska Gyula
Címe: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Telefonos elérhetősége: +36 1 231 0639
E-mail elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu
A Vállalkozás által üzemeltetett honlap: www.seminarconsulting.hu és www.dr-admin.com
Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.
A Vállalkozás „Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama” pontban megjelölt személyes adatokat kezeli.
Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

Sütik:
A Vállalkozás honlapján sütiket (cookie) alkalmaz.
A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére. Tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén. Ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés cookie
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.

 

I. Az Adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés esetén az Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását megadni az Adatkezeléshez. Ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele megkezdeni, vagy folytatni.
Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes. Az Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi Adatkezelés jogosságát.

 

II. Az Adatkezelésben érintett személyek köre, az Adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, oktatáson, mentoráláson részt vevő adataira (Érintettek).
A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az Érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele. Megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes. Az Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi Adatkezelés jogosságát.

 

III. Az Adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Seminar Consulting Kft. munkavállalói/megbízottjai.

 

IV. Adattovábbítás, Adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást végez.

Web-es rendelések esetén a kiszállítási adatokat továbbítja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-nek.

 

A Vállalkozás Adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: WOMI Kft. (6783 Ásotthalom, Radnóti u. 4.)

 

A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: Tárhely.eu, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

 

A Felnőttképzésen részt vevők személyes adatait Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak, valamint a Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően továbbítja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

 

A Vállalkozás webáruházának tárhely-szolgáltatója: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

A Vállalkozás hírlevélküldő, valamint CRM-rendszere: MiniCRM rendszer. Adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest
Kapcsolattartó: dr. Puskás Attila
Telefonszám: +36 1 458 0561
E-mail: dpo@telekom.hu
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása, egyéb tevékenység (SMS marketing szolgáltatás, e-commerce, ügyfélkapcsolatok menedzselése).
Az Adatfeldolgozó címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): https://www.minicrm.hu
Adatfeldolgozási technológia: rack szekrény szolgáltatás, internet kapcsolat biztosítás, áram biztosítás.

A Vállalkozás marketing tanácsadója és piackutatója, és ezzel összefüggésben az AdatfeldolgozójaBoros Krisztián
Kapcsolattartó: Boros Krisztián
Telefonszám: +36 30 397 1820
E-mail: info@hypermarketing.hu
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing szolgáltatás, felmérések készítése, az ügyfélkapcsolatok menedzselése
Az Adatfeldolgozó címe: 9012 Győr, Régiposta út 74.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): 9012 Győr, Régiposta út 74.

A Vállalkozás marketing tanácsadója és piackutatója, és ezzel összefüggésben az Adatfeldolgozója: Konverzió Mester Kft.
Kapcsolattartó: Zilahi Krisztián
Telefonszám: +36 30 307 8278
E-mail: krisztian.zilahi@konverziomester.hu
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing szolgáltatás, felmérések készítése, az ügyfélkapcsolatok menedzselése
Az Adatfeldolgozó címe: 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.

A Vállalkozás marketing tanácsadója és piackutatója, és ezzel összefüggésben az Adatfeldolgozója: Funnely Marketing Kft.
Kapcsolattartó: Csatlós Csaba
Telefonszám: +36 70 433 8727
E-mail: info@csatloscsaba.hu
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: felmérések készítése
Az Adatfeldolgozó címe: 8445 Csehbánya, Újtelep út 41.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): 8445 Csehbánya, Újtelep út 41.

 

Számla kiállítása:

  • szamlakozpont.hu: (online számlázó program) Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. és
  • Clear Admin Számlázó program: Clear Admin Software Kft. Székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.

V. Az Érintettek Adatkezeléssel összefüggő jogai

Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az Adatkezelő az Adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó Adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az Érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az Adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az Adatkezelés nem szükséges már, de az Adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. doc, pdf, stb.) megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti Adatkezelő. Azaz megkönnyíti az Adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik Adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az Érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az Érintett az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon. Célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az Adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az Érintettnek az Adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az Adatkezelőnél (azaz a Vállalkozónál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogok megsértése esetén eljáró Hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; telefonszáma: +36-1-457-7100, fax száma: +36-1-356-5520; Email: info@nmhh.hu)

A Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a közös Adatkezelők belső Adatvédelmi Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. A jelen dokumentum a Szabályzat melléklete és az Adatvédelmi  Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában az Adatvédelmi Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Adatvédelmi Tájékoztató és az Adatvédelmi Szabályzat teljes terjedelmében munkaidőben elérhető az Adatkezelés tényleges helyszínén.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a közös Adatkezelők módosíthatják, a mindenkor aktuális Adatvédelmi Tájékoztató a seminarconsulting.hu honlapon érhető el.

Budapest, 2020. február 19.

a közös Adatkezelők nevében

Seminar Consulting Kft.