Adatvédelmi tájékoztató


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) alapján.

Az alábbiakban felsorolt vállalkozások – az azonos székhely, a részben közös tulajdonosi kör és az egymáshoz részben kapcsolódó vállalkozási tevékenység okán – 2019. január 1-én megállapodást kötöttek, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerinti Adatkezelést közösen végzik.

A közös Adatkezelők felsorolása:

1.

Az Adatkezelő neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

Székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Adószáma: 13988962-2-42

Cégjegyzékszáma: 01 09 904161 

Levelezési címe: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

E-mail elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36 1 231 0639

WEB lapja: seminarconsulting.hu és dr-admin.com (Vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített.)

A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: Tárhely.eu (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

2.

A Vállalkozás neve: Piroska Gyula Tréning Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

A Vállalkozás székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Adószáma: 11012249-2-42

Cégjegyzékszáma: 01 09 864419

Levelezési címe: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

Telefonos elérhetősége: +36 1 231 0639

A közös Adatkezelők az Érintettek számára Kapcsolattartóként kijelölik:

A Vállalkozás neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

Címe: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Telefonos elérhetősége: +36 1 231 0639

E-mail elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

A Vállalkozás által üzemeltetett honlap: seminarconsulting.hu és dr-admin.com (Vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített.)

A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: Tárhely.eu (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

A Vállalkozás „Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama” pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli.

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

Sütik: A Vállalkozás honlapján sütiket (cookie) alkalmaz.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére. Tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén. Ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés cookie
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Személyes adatgyűjtés: A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.

 

II. Az Adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés esetén az Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását megadni az Adatkezeléshez. Ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele megkezdeni, vagy folytatni.

Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi Adatkezelés jogosságát.

II. Az Adatkezelésben érintett személyek köre, az Adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, oktatáson, mentoráláson részt vevő adataira (Érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az Érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele. Megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes. Az Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi Adatkezelés jogosságát.

III. Az Adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Seminar Consulting Kft. munkavállalói/megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, Adatfeldolgozás

A Vállalkozás Adattovábbítást végez.

A Vállalkozás Adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: WOMI Kft. (6783 Ásotthalom, Radnóti u. 4.)

A Vállalkozás webáruházának tárhely-szolgáltatója: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

A Vállalkozás CRM rendszere a MiniCRM rendszer. Ennek Adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest
Kapcsolattartó: Dr. Puskás Attila
Telefonszám: +36 1 458 0561
E-mail: dpo@telekom.hu
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása, egyéb szolgáltatás (SMS marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése).
Az Adatfeldolgozó címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): https://www.minicrm.hu
Az Adatfeldolgozási technológia: rack szekrény szolgáltatás, Internet kapcsolat biztosítás, áram biztosítás.

A Vállalkozás marketing tanácsadója és piackutatója, és ezzel összefüggésben az Adatfeldolgozója: Konverzió Mester Kft.
Kapcsolattartó: Zilahi Krisztián
Telefonszám: +36 30 307 8278
E-mail: krisztian.zilahi@konverziomester.hu
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing szolgáltatás, felmérések készítése, az ügyfélkapcsolatok menedzselése
Az Adatfeldolgozó címe: 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.

A Vállalkozás Dr. Admin szoftver fejlesztője és üzemeltetője: Törteli Zoltán Egyéni Vállalkozó
Kapcsolattartó: Törteli Zoltán
Telefonszám: +36 30 488 0021
E-mail: zoltan@torteli.co
Az Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szoftver fejlesztés, üzemeltetés, technikai háttér biztosítás.
Az Adatfeldolgozó címe: 1141 Budapest, Lipótvár u.
Az Adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): http://torteli.co

V. Az Érintettek Adatkezeléssel összefüggő jogai

Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az Adatkezelő az Adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó Adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az Érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az Adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. doc, pdf, stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti Adatkezelő. Azaz megkönnyíti az Adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik Adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az Érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon. Célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az Adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az Érintettnek az Adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az Adatkezelőnél (azaz a Vállalkozónál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:http://naih.hu
Koordináták:É 47°30’56”; K 18°59’57”

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2022. május 1.

Seminar Consulting Kft.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresVissza a boltba
  Scroll to Top