Szerződési feltételek tréningek esetén

Szerződési feltételek

a Tanácsadó alábbi Szolgáltatásaira

Hatályos: 2021. október 1-től

 

 • Bázis1 tréning
 • Bázis2 tréning
 • Bázis3 tréning
 • Bázis4 tréning
 • Bázis4 és fél tréning
 • „Az értékesítés titkai” tréning
 • Kommunikációs tréning
 • Haladó kommunikációs tréning
 • „Az előadás művészete” tréning
 • Gyakorlatias PR és marketing tréning
 • „Több sikerélményt a munkában!” tréning
 • „Vezesd be a Bázis1 tréningen tanultakat!” műhely
 • „Jó cég, jó család program” 1. tréning
 • „Jó cég, jó család program” 2. tréning
 • „Jó cég, jó család program” 3. tréning

Tanácsadó:

Seminar Consulting Kft.

(1089 Budapest, Elnök utca 1., Adószám: 13988962-2-42).

1. A Szolgáltatás megnevezése:

 Üzletviteli tanácsadás

2. A Szolgáltatás helyszíne:

A Tanácsadó honlapján meghirdetve. Ezen túl a Tanácsadó a Szolgáltatás előtti héten küldi meg e-mailes meghívó levélben az Ügyfél számára.

 3. A Szolgáltatás időtartama:

2 nap

„Az előadás művészete”-, a Bázis4 és fél-, a Gyakorlatias PR és marketing-, a „Több sikerélményt a munkában!” tréning, valamint a „Jó cég, jó család program”  tréningjei esetén: 1 nap

 4. A Tanácsadó vállalja:

–  A Szolgáltatáshoz szükséges felszerelés teljes körű biztosítását.

–  A Szolgáltatás teljes körű lebonyolítását a fenti időpontban az Ügyfél számára.

–  A Bázis1-, Bázis2-, Bázis3-, Bázis4-, Bázis4 és fél-, „Az értékesítés titkai”-, a Kommunikációs-, a Haladó kommunikációs-, „Az előadás művészete”-, a Gyakorlatias PR és marketing tréning, a „Vezesd be a Bázis1 tréningen tanultakat” műhely, valamint a „Jó cég, jó család program” tréningjei esetén a Résztvevő(k) étkeztetését.

–  A Szolgáltatás előtt néhány nappal e-mailben meghívó levelet küld a Résztvevő(k)nek.

 • Hogy ismétlő ár fejében, a Résztvevő(k) a jövőben akárhányszor megismételheti(k) a Szolgáltatást. A Bázis1-, Bázis2-, Bázis3-, Bázis4-, „Az értékesítés titkai”-, a Kommunikációs- és a Haladó kommunikációs tréning esetében az ismétlő ár jelenleg 38.000 Ft + ÁFA.

„Az előadás művészete”-, a Bázis4 és fél-, a Gyakorlatias PR és marketing tréning, valamint a „Jó cég, jó család program” tréningjei esetén az ismétlő ár jelenleg 19.000 Ft + ÁFA.

A „Vezesd be a Bázis1 tréningen tanultakat!” műhely és a „Több sikerélményt a munkában!” tréning esetében nincs ismétlési lehetőség.

–  Hogy a Szolgáltatást követően a Tanácsadó az Ügyfél rendelkezésére áll a kapott szolgáltatási anyaggal kapcsolatban, és kérdéseire a jelentkezést követően 2-3 munkanapon belül válaszol.

–  A Tanácsadói díj befizetése után számlát állít ki az Ügyfél számára.

5. Garanciális kérdések:

Amennyiben a Résztvevő(k) elégedetlen(ek) a kapott Szolgáltatással, akkor azt – a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében – azonnal jelzi(k) a Tanácsadónak, hogy ő tudja korrigálni a helyzetet, és az elvárt szinten szolgáltatni az adott témakört. Mindezt a jelen Szerződés szellemében, és a Szolgáltatás céljainak elérése érdekében teszik.

Amennyiben az Ügyfél elégedetlen a Szolgáltatással, a Szolgáltatás záró napját követő 5 napon belül írásban szabadon visszakérheti a Tanácsadói díjat. A Tanácsadó ez esetben az Ügyfél által befizetett Tanácsadói díj 100%-át fizeti vissza az Ügyfélnek.

Amennyiben az Ügyfél visszakéri a Tanácsadói díjat, és nem ad lehetőséget a Tanácsadónak a korrekcióra, akkor egyben vállalja, hogy a későbbiekben a Tanácsadótól Szolgáltatásra nem jogosult.

6. Titoktartási kötelezettség:

A Tanácsadó az Ügyfél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhet semmilyen olyan információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyekkel, amely a jelen Szerződés kapcsán, a Szolgáltatáson Résztvevőkkel vagy az Ügyféllel kapcsolatban jutott a tudomására.

7. Az Ügyfél vállalja, hogy:

 

–  A „Több sikerélményt a munkában!” tréningre kizárólag csak akkor küldi el valamelyik munkatársát, ha az Ügyfél Cégvezetője elvégezte legalább a Bázis1 tréninget.

–  Az egyeztetett időpontban a Szolgáltatás Résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek, és készen állnak a Szolgáltatásra.

–  A Szolgáltatás Résztvevői az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a Szolgáltatáson.

–  A Szolgáltatás Résztvevői drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a Szolgáltatásra. A Szolgáltatás ideje alatt sem fogyasztják az előbb említett szereket.

–  A Szolgáltatás többi Résztvevőjéről megismert adatokat nem adja tovább másik félnek.

–  Objektív és pontos visszajelzést ad a Szolgáltatásról annak érdekében, hogy a Tanácsadó minél magasabb szinten, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve tudja kiszolgálni az Ügyfelet.

–  Elősegíti a Tanácsadó számára e Szerződésbeli kötelezettségei megfelelő, magas szintű teljesítését, munkáját semmilyen formában nem akadályozza.

−  Határidőre teljesíti a Tanácsadó Tanácsadói díjról szóló Díjbekérő levelét.

−  Amennyiben az Ügyfél Magyarország határain kívülről jelentkezik külföldi céggel a Szolgáltatásra, úgy jelentkezésével kijelenti, hogy az ÁFA törvény 37.§ 1/b bekezdése alapján, Magyarországon gazdaságilag nincs letelepedve.

8. Tanácsadói díj:

Az Ügyfél a Tanácsadói díjat – a Tanácsadó díjbekérő levele alapján – egy összegben, átutalással megfizeti a Tanácsadó CIB Banknál vezetett, 10700457-45502501-51100005 számú számlájára. Ez feltétele a Szolgáltatáson való részvételnek.

9. Halasztás:

Amennyiben az Ügyfél, komoly indokkal nem tud részt venni a Szolgáltatáson abban az időpontban, amelyre eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Tanácsadóhoz a beegyeztetett Szolgáltatás előtt minimum kettő munkanappal, délelőtt 11:00 óráig.

Halasztás esetén az Ügyfél a befizetett Tanácsadói díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Tanácsadóval leegyeztett új időpontban.

Amennyiben az Ügyfél írásos halasztási kérelme a beegyeztetett Szolgáltatás előtt minimum kettő munkanappal, délelőtt 11:00 óráig nem érkezik meg a Tanácsadóhoz, az új Szolgáltatási időpontra újból ki kell fizetnie a Szolgáltatás Járulékos költségét.

A Bázis1-, Bázis2-, Bázis3-, Bázis4-, „Az értékesítés titkai”-, a Kommunikációs-  és a Haladó kommunikációs tréning esetében az ismétlő ár jelenleg 38.000 Ft + ÁFA.

„Az előadás művészete”-, a Bázis4 és fél- és a Gyakorlatias PR és marketing tréning, valamint a „Jó cég, jó család program” tréningjei esetén az ismétlő ár jelenleg 19.000 Ft + ÁFA.

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Ügyfél 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, úgy a befizetett Tanácsadói díjat elveszíti, vagyis azt a Tanácsadó megtartani jogosult, és e Szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti (bontó feltétel).

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás díját befizette, úgy a jelen Szerződéstől nem állhat el, és azt nem mondhatja fel. Elállás vagy felmondás esetén a Tanácsadót a teljes Tanácsadói díj megilleti, vagyis azt a Tanácsadó megtartani jogosult. Ezekben az esetekben az Ügyfél a Szolgáltatási díj visszakövetelésére semmilyen jogcímen nem jogosult. Az Ügyfél ezen nyilatkozata kifejezett joglemondó nyilatkozat. Az Ügyfél a jelen pontba foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi és valamennyi jogkövetkezmény kifejezett tudatában saját és befolyásmentes akaratából, saját kockázatára köti meg a jelen Szerződést a Tanácsadóval.

10. A Tanácsadó által használt Technológia eredete, jogvédelem:

A Tanácsadó által használt Technológia forrása L. Ron Hubbard. A Tanácsadó jogosult használni a Hubbard Management Rendszer szerzői jogait és védjegyeit.

Így a Tanácsadó által oktatott anyagok Szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezért azok szemináriumi-, tanfolyami-, tréning-, oktatói-, vagy bármilyen jellegű továbbadása, a Tanácsadó előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett, és az ide vonatkozó jogszabályokba ütközik. Kivételt képez a jelen Szerződésben Ügyfélként meghatározott cégen belüli továbbadás.

Ugyanezen okból kifolyólag tilos a Szolgáltatáson videófelvételt, hangfelvételt vagy fényképfelvételt készíteni.

11. Adatvédelem:

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az Európai Parlament és a Tanács (EU) hatályos, 2016/679 rendeletével összhangban a Tanácsadó nyilvántartsa és kezelje.

A Tanácsadó garantálja az Ügyfél személyes adatainak védelmét, azt harmadik személynek tovább nem adja. Kivételt képeznek a jelen Szerződés 11. pontjában írtak.

Az aktuális Adatkezelési tájékoztató a Tanácsadó következő honlapján található: https://seminarconsulting.hu

12. Felnőttképzés:

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tanácsadó Felnőttképző Intézményként működik. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/008888.

Ily módon a Tanácsadó, a Felnőttképzési törvény és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően köteles a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR) lejelenteni a Szolgáltatásain Résztvevők alábbi adatait:

‒  Teljes név, Születési név, Anyja születési neve, Születési ország, Születési hely, Születési idő, E-mail cím, Legmagasabb iskolai végzettség, Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár, vagy sem.

13. Egyéb rendelkezések:

A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvitájuk eldöntésére kizárólagosan elfogadják a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékeségét azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályai és a magyar anyagi jog szerint jár el. Válaszottbíró száma 1 fő, az eljárás nyelve a magyar. Ez kizárólagos Választottbírósági kikötésnek minősül.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e-mail útján. A Felek elfogadják, hogy az e-mail is hivatalos írásbeli formának minősül. A Felek elfogadják, hogy e-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása esetén, az e-mail az elküldést követő nap 12:00 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.

A jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresVissza a boltba
  Scroll to Top

  Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

  Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

  Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre