Üzleti Analízis

# I T N Kérdés
1.Megvalósítom a vállalatom pénzügyi céljait.
2.Nagy sikereim vannak abban, hogy megfelelő alkalmazottakat találjak és vegyek fel.
3.Piacunkon kicsi a verseny.
4.Hitelszerző beosztottjaimnak 10 pontból legalább 8-at adnék.
5.Abból a szempontból, hogy mit nyújtunk vásárlóinknak, mi vagyunk technikailag a legjobbak.
6.Termékeink/szolgáltatásaink minőségét rendszeresen ellenőrzöm.
7.Felméréseket alkalmazunk, amikor újabb üzletek után nézünk.
8.Sokszor érzek bűntudatot amiatt, hogy nem töltök több időt a családommal.
9.A tulajdonosok és vezetők jobban tennék, ha váratlan jutalmakat adnának, ahelyett, hogy rutin jellegű jutalmazási rendszert alkalmaznak, azért, hogy az alkalmazottak állandó készenlétben legyenek.
10.Hiszem, hogy az embereknek lehet segíteni.
11.Profitképességünk az elmúlt tizenkét hónapban csökkenő tendenciát mutatott.
12.Az alkalmazottak gyakran nem értik, hogy munkájuk hogyan befolyásolja a másokét a vállalatnál.
13.Vásárlóink folyamatban levő szükségletei jól meghatározottak, és használhatóak arra, hogy számukra az eladásokat növeljük.
14.A vásárlók gyakran panaszkodnak, hogy számláikban hibák vannak.
15.Normális esetben időben szállítunk vásárlóinknak, és amit kapnak, az jobb, mint amit vártak.
16.A vásárlói panaszokat eszközként használom cégem fejlesztésében.
17.Az új ügyfelekről nyilvántartást vezetünk, és tudjuk, hogy reklám tevékenységünk mennyire hatékony.
18.Az üzletemen kívül is vannak olyan befolyásoló tényezők, melyek azonnali figyelmemet kívánják.
19.Teljesen természetes, hogy a beosztottak és a vezetők egymással bizalmatlanok legyenek.
20.Valami hiányzik az életemből.
21.Megoldandó készpénzforgalmi (cash flow) problémáink vannak.
22.Üzletem újonnan felvett alkalmazottai gyorsan képzettek lesznek, és hamarosan megfelelően működnek munkakörükben.
23.Reklám anyagunk hatékony az ismételt üzletek létrehozásában.
24.Mindig várnom kell a kinnlevő számlákról készülő kimutatásokra.
25.Ha jobb felszerelésem lenne, akkor jobb termékeket/szolgáltatásokat nyújthatnék vásárlóim számára.
26.Beosztottjaim tudják hogy jók, nincs arra szükség, hogy dicsérjem őket.
27.Hatékony és kipróbált programunk van újabb eladások kiépítésére.
28.Elég sok a stressz az életemben.
29.Csak időpazarlás lenne megpróbálni meghatározni és mérni, hogy az egyes alkalmazottak milyen eredményeket teljesítettek.
30.Úgy gondolom, vannak más dolgok, melyeket meg kellene csinálni a vállalatommal.
31.Olyan jogi helyzetben vagyunk, amely pénzügyi gondokat okozhat.
32.Gyakran azon veszem észre magamat, hogy olyan problémákat oldok meg, melyeket másoknak (vezetőknek vagy alkalmazottaknak) kellene kezelniük.
33.Nincsen rendszeres kommunikációnk állandó vásárlóinkkal.
34.Vállalatomnak kitűnő a hitelbesorolása.
35.Értékesítési osztályom gyakran panaszkodik a szállításokkal kapcsolatban.
36.Cégemnek nincs szüksége "korrekciós programokra".
37.Vállalatunk pozitív színben jelenik meg az újságcikkekben és a független reklámokban.
38.Néha aggódom az egészségem miatt.
39.A csoportmunka gátolja a kreativitást.
40.Az üzletemben van néhány probléma, melyekre nem tudok megoldást.
41.Vállalatom tartozásai problémát jelentenek vagy jelenthetnek.
42.Minden nap több munkát tudnék elvégezni, ha kevesebbszer szakítanának félbe.
43.Speciális reklámozást hajtunk végre, mely csak meglévő vásárlóink számára hozzáférhető.
44.A fizetési jegyzék mindig időben elkészül.
45.Még senkit sem képeztem ki arra, hogy kezelje a termelés/szolgáltatás területét és törődjön azzal úgy, ahogyan azt én magam végzem.
46.Létrehoztuk és használjuk a személyzet javaslatainak gyűjtőládáját (vagy más hasonló rendszert).
47.Van legalább egy olyan alkalmazottam, akinek egyedüli munkája, hogy új üzleteket szerezzen.
48.Túl sok a baleset/hiba az életemben.
49.Jó üzleti politika lenne minden kanyart levágni (leegyszerűsíteni a dolgokat) azért, hogy a profit lehetőségeit növeljük.
50.Szeretnék találni olyan eljárást, mellyel hatékony lehetnék.
51.Vállalatom profitképessége hosszú távon növekvő tendenciájú.
52.Vállalatomnál a kommunikáció akadálytalanul áramlik, gyorsan eljut a megfelelő emberhez, és félreértések nem következnek be.
53.Az egy vásárlóra jutó átlagos eladás mértéke növekszik.
54.Az adóbefizetések általában késnek.
55.Szolgáltatásaink minősége jelentősen romlik, ha bármilyen hosszabb időre elhagyom a területet.
56.Személyzetem képzésének rendszere folyamatos.
57.Nem sokat várunk reklámozási kampányainktól.
58.Van egy vagy több fizikai problémám.
59.A legtöbb ember nem akar dolgozni, csak anyagi szükségszerűségből dolgozik mégis.
60.Segítséget keresek, hogy a körülményeket javíthassam.
61.Bruttó fizetésem az elmúlt két évben növekedett.
62.Jutalmazási rendszerem van azon alkalmazottak részére, akik az elvárhatónál többet teljesítenek.
63.Üzleteket veszítünk el, mert nem megfelelően követjük nyomon jelenlegi vásárlóinkat.
64.Minden pénzügyi jelentést rövid határidővel kézhez kapok.
65.Termelési munkatársaim büszkék, hogy ha a vásárlók elégedettek.
66.Jelenleg is vesz részt képzésben néhány ember annak érdekében, hogy jelenlegi beosztásánál magasabbat foglalhasson el.
67.Az új üzletek megteremtése nem lényeges része eladási terveinknek.
68.Előfordult, hogy mások befolyására olyan döntéseket hoztam, melyeket később megbántam.
69.A terjeszkedés nem mindig kívánatos.
70.Van valami, amit meg kell változtatnom, különben a dolgok rosszra fordulnak.
71.Van olyan külső tényező, mely üzletem életképességére nézve fenyegetést jelent.
72.Néha eltűnődöm, hogy egyes alkalmazottaim mennyire termelékenyek valójában.
73.Régi és jelenlegi vásárlóinkról teljes adatbázisunk van.
74.Gyorsabban szeretném megkapni a pénzügyi jelentéseket.
75.Sokszor elszégyellem magam, és szeretnék elbújni, amikor az alkalmazottak a vásárlókkal beszélnek.
76.Nagyon jól megvagyunk a személyzet mindenféle képzése nélkül.
77.Az ügyfélkapcsolati tevékenység lényegi része marketingünknek.
78.Időnként vannak olyan időszakaim, amikor aggódom, és depressziós vagyok.
79.Az emberek közötti problémák többségét kommunikációval meg lehet oldani.
80.A legtöbb dolog, amiről azt állítják, hogy segít az embereknek, valójában több kárt okoz, mint hasznot.
81.Üzletem folyamatos túlélése többek között külső támogatástól (tőke vagy hitel) is függ.
82.Grafikonokat rajzoltatok vállalatom minden lényeges statisztikai mutatójáról.
83.Vásárlóink köre hűséges, és egyre nagyobb.
84.A rögzített kintlévőségek nyilvántartása teljes és naprakész.
85.Üzletemben kitűnően koordináltak a pénzügyek, az ellátás, a személyzet, az anyagutánpótlás, stb.
86.A minőség ellenőrzésének elvét szervezetünk egészénél alkalmazzuk.
87.Külön nyilvántartást vezetek az új és az ismételt üzletkötésekről.
88.Üzletem működtetéséből több jutalom, mint nehézség származik.
89.A jó vezető gondolkodás nélkül feláldoz egyetlen embert a csoport érdekében.
90.Senki más nem tud olyat mondani, mivel segíthetne nekem, hogy az üzletemet jobban csináljam.
91.Pénzügyi pozíciónk jobb, mint egy évvel ezelőtt volt.
92.Vállalatomnál a közhangulat mindent egybevetve nagyon jó.
93.Üzletünk legalább 50%-a egyetlen vásárlótól származik.
94.Tudom, hogy hova megy a pénz, még mielőtt elköltenénk.
95.Ha vizsgálatot végeznék vásárlóim között, akkor legalább 90%-uk azt mondaná, hogy elégedett volt azzal, amit neki nyújtottunk.
96.Statisztikát vezetek minőségellenőrzésünk hatékonyságáról.
97.Új üzleteink származnak abból, hogy jelenlegi vásárlóink másoknak is ajánlanak bennünket.
98.Vállalatom körülményeiért más valaki vagy valami felelős.
99.A jó ügyvezető inkább megkeresi a pénzt, semhogy kölcsönkérje.
100.Mindig keresem, hogy hogyan fejleszthetném magamat és a vállalatomat.
Scroll to Top

Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre